Εταιρεία

/Εταιρεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ιστορία της εταιρείας είναι πολυετής και συνεχής στο χώρο της εφαρμογής ιατρικών και βιομηχανικών αερίων. Βασικός ιδρυτής της εταιρείας υπήρξε ο Ευστράτιος Χ. Θωμαδάκης, το έτος 1971. Το 1987 η εταιρεία περιήλθε στα χέρια των υιών του, με σκοπό τη συνέχιση και την ανάπτυξή της σε νέους τομείς και προϊόντα.

Το 2010 η εταιρεία, αλλάζοντας ονομασία σε «ΑΦΟΙ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ο.Ε.», μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις. Το όραμα του ιδρυτή της, αλλά και των συνεχιστών της είναι η διαρκής και κάθετη εξυπηρέτηση των πελατών μας που χρήζουν κατ’ οίκον νοσηλείας, όπως και η εφαρμογή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλους τομείς, όπως εργαστηριακά – βιομηχανικά αέρια, εξοπλισμοί σε χρήση αερίων νοσηλευτικών μονάδων και ιδιωτών.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης του Συστήματος Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ISO. Όλα τα προϊόντα, ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά – βιομηχανικά αέρια και συσκευές οξυγονοθεραπείας, είναι επώνυμα, αναγνωρισμένα και ποιοτικά ελεγμένα από όλους τους δημόσιους φορείς.